Działania NKWD w Związku Sowieckim po czerwcu 1940 r. wobec polskich żołnierzy internowanych po 17 września 1939 r.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 39 (2004) s. 263-281
Tadeusz Pieńkowski

 

do góry