Posiedzenia naukowe Zakładu Dziejów Europy XIX i XX wieku Instytutu Historii PAN (X 1993 - IX 1994)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 30 (1995) s. 205-206
Elżbieta Znamierowska-Rakk

 

do góry