Burza na partyjnym zebraniu

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 5, Numer 7/8 (54/55) (2005) s. 18-19
Bogusław Kopka

 

do góry