23 lata, 6 miesięcy i 22 dni Salomona Morela

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 4, Numer 6/7 (41/42) (2004) s. 42-45
Adam Dziurok

 

do góry