"More Names and Naming. An Annotated Bibliography", comp. by Edwin B. Lawson, Westport 1995 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 46 (2001) s. 371-372
Mariusz Rutkowski , Edwin B. Lawson (aut. dzieła rec.)

 

do góry