We władzy dyskursu : Michel Foucault jako teoretyk telewizji

Przegląd Humanistyczny, Tom 49, Numer 1 (388) (2005) s. 109-123
Agnieszka Ogonowska

 

do góry