O przydatności metody etnologicznej w prehistorii

Z Otchłani Wieków : pismo poświęcone pradziejom Polski, Tom 17, Numer 1-2 (1948) s. 2-6
Witold Hensel

 

do góry