Marek Włodarski (1903-1960) : Profesor Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1960

Rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Tom 2 (1971-1972) s. 219-226, 92-101
Aleksander Wojciechowski

 

do góry