Kultura materialna i umysłowa w Opolu za monarchii staropolskiej (1742-1807)

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 29, Numer 3 (1974) s. 325-339
Władysław Dziewulski

 

do góry