Użycie artylerii podczas przełamania wału Pomorskiego : wnioski i doświadczenia

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 14(65), Numer 3 (245) (2013) s. 220-227
Jarosław Gołembski

 

do góry