Ekonomika działalności kulturalnej a społeczna efektywność kultury

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 10 (157) (1978) s. 47-56
Piotr Zaborny

 

do góry