Legenda i prawda o młodości Tadeusza Pawlikowskiego

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 24, Numer 1 (93) (1975) s. 45-80
Jan Michalik

 

do góry