Pobór Polaków z Pomorza do Wehrmachtu

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 6, Numer 8-9 (2006) s. 63-67
Piotr Semków

 

do góry