Szkoła parafialna Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie w pierwszej połowie XVIw. w świetle krakowskiego Archiwum Archidiecezjalnego

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 78 (1992) s. 385-389
Wacław Urban

 

do góry