Dwunasta pieśń czterogłosowa Cypriana Bazylika

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 41, Numer 1 (160) (1996) s. 55-70
Piotr Poźniak

 

do góry