"Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej", Michał Głowiński, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 254, 2 nlb. : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 61, Numer 3 (1970) s. 304-309
Maria Żmigrodzka , Michał Głowiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry