Protokół spotkania Rady Programowej Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy, Tom 2, Numer 2 (2008) s. 44-47
Maria Kycler

 

do góry