"Musica Iagiellonica, t. I", Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1995 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 41, Numer 1 (160) (1996) s. 131-134
Maciej Gołąb , Zygmunt M. Szweykowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry