Technologia i zaplecze surowcowe wczesnośrednowiecznej ceramiki użytkowej ze stanowiska 2 w Stożnem, woj. lubuskie w świetle badań petrograficznych

Slavia Antiqua : czasopismo poświęcone starożytnościom słowiańskim, Tom 51 (2010) s. 269-280
Piotr Gunia, Bartłomiej Gruszka

 

do góry