Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach i bibljotekach rzymskich do dziejów Polski w wiekach średnich za lata 1899-1913

Archiwum Komisji Historycznej, Tom 1 (13) (1923) s. 1-65
Władysław Abraham

 

do góry