Nowe odczytanie Gombrowicza

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 3 (93) (2005) s. 100-103
Stefan Sawicki

 

do góry