Estetyka oczyszczonego przedpola

Przegląd Humanistyczny, Tom 22, Numer 9 (156) (1978) s. 169-173
Andrzej Urbański, Sław Krzemień-Ojak
Title of the reviewed work:
[pod red. Sława Krzemienia-Ojaka] ,Studia o współczesnej estetyce polskiej ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1977

 

do góry