Działalność Egidiusza, dowódcy wojsk rzymskich w Galii w latach 455-464

Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, Tom 51, Numer 9-10 (1996)
Dawid Zołoteńki

 

do góry