Tren na śmierć Anny Austryiaczki królowe Polski w jezuickim rękopisie teatralnym

Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, Tom 29, Numer 9 (1974)
Jerzy Axer

 

do góry