"Czechoslovakia between Stalin and Hitler, The Diplomacy of Eduard Beneś in the 1930", Igor Lukes, New York-Oxford 1996 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 34 (1999) s. 225-230
Hanna Marczewska-Zagdańska , Igor Lukes (aut. dzieła rec.)

 

do góry