Radzieckie szkolnictwo w obwodzie białostockim w świetle dokumentów partyjnych 1939-1941

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 41 (2006) s. 173-180
Daniel Boćkowski

 

do góry