"Balszawickaja sistema ułady na Biełarusi", Michaił P. Kasciuk, Minsk 2000 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 37 (2002) s. 223-227
Romuald Wojna , Michaił P. Kasciuk (aut. dzieła rec.)

 

do góry