"Rossija i Polsza. Syndrom wojny 1920 g.", I. S. Jażborowskaja, W. S. Parsadanowa, Moskwa 2005 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 43 (2008) s. 271-275
Stanisław Gregorowicz , I. S. Jażborowskaja (aut. dzieła rec.), W. S. Parsadanowa (aut. dzieła rec.)

 

do góry