Badania wykopaliskowe na osiedlu obronnym ludności kultury łużyckiej w Kunicach (st. 1) woj. Legnica w 1985 roku

Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Tom 1 (1986) s. 99-117
Andrzej Mierzwiński

 

do góry