Sprawozdanie z czynności Tow. Naukowego za lata 1920 i 1921.

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 5, Numer 8 (1921) s. 121-123

 

do góry