Pomniki wielkopolskiej ludowej plastyki przydrożnej w rysunkach Wiktora Gosienieckiego i Jana Wronieckiego

Studia Muzealne, Tom 8 (1970) s. 88-106
Stanisław Błaszczyk

 

do góry