Susan Sontag i etyka obrazu

Rocznik Historii Sztuki, Tom 32 (2007) s. 185-208
Paweł Leszkowicz

 

do góry