Obraz Panoramy Racławickiej w obiektywie "bezpieki"

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 7, Numer 3 (2007) s. 69-73
Wojciech Trębacz

 

do góry