Tendencje regionalistyczno-narodowe w środkowoeuropejskim malarstwie około 1900 roku

Folia Historiae Artium, Tom 28 (1992) s. 113-149
Tomasz Gryglewicz

 

do góry