Ihor Ševčenko (10 luty 1922 - 26 grudnia 2009)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 46 (2011) s. 307-311
Michał Kozłowski

 

do góry