Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918-1950

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 46 (2011) s. 99-126
Renata Zawistowska

 

do góry