Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 46 (2011) s. 181-216
Joanna Gierowska-Kałłaur

 

do góry