Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków o działalności na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w latach 1996-1997

Rocznik Toruński, Tom 25 (1998) s. 171-174
Zbigniew Nawrocki

 

do góry