Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku wielokulturowym Nosocice nr 16, gm. Głogów

Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne, Tom 5 (1999) s. 43-59
Wacław Pogorzelski

 

do góry