Czasopisma Państwowego Instytutu Sztuki wydawane przez P. P. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 4, Numer 4 (15) (1959) s. 181

 

do góry