Twórczość ludowa i twórca ludowy w świetle badań socjologicznych

Kultura i Społeczeństwo, Tom 21, Numer 4 (1977) s. 181-190
Maria Chodakowska

 

do góry