Na poniemieckiej ziemi : polityka rolna komunistycznych władz na Pomorzu Zachodnim

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 5, Numer 9/10 (56/57) (2005) s. 54-60
Małgorzata Machałek

 

do góry