Dzieje sztandaru Bajończyków 1914-1915

Przegląd Historyczno-Wojskowy, Tom 5 (56), Numer 3 (203) (2004) s. 103-116
Piotr Boroń

 

do góry