Józefa Jodkowskiego kłopoty z objęciem posady w Wilnie w świetle listów do Wandalina Szukiewicza

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 16 (1992) s. 37-43
Maria Magdalena Blombergowa

 

do góry