Obronna rezydencja na stan. 1 w Rawie Mazowieckiej : (grodzisko "Anielska Góra") w świetle ostatnich badań)

Notatnik Rawski, Tom 1 (1992) s. 10-12
Zbigniew Lechowicz

 

do góry