"Timai. Studia poświęcone profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi przez uczniów i młodszych kolegów z okazji Jego 60. urodzin", pod red. Aleksandra Wolickiego, Warszawa 2009 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 101, Numer 2 (2010) s. 271-274
Danuta Musiał , Aleksander Wolicki (aut. dzieła rec.)

 

do góry