Udział Ignacego Jana Paderewskiego w życiu muzycznym Szwajcarii Romańskiej (1900-1914)

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 32, Numer 3 (126) (1987) s. 21-38
Krzysztof Dąbrowski

 

do góry