Zabór Kłajpedy przez III Rzeszę 20-23 marca 1939 r.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 41 (2006) s. 105-118
Piotr Łossowski

 

do góry