"Dipłomaticzeskije dniewniki 1922-1940", Aleksandra Michajłowna Kołłontaj, Moskwa 2001 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 38 (2003) s. 337-339
Wojciech Materski , Aleksandra Michajłowna Kołłontaj (aut. dzieła rec.)

 

do góry