Zarys działalności konsularnej Ambasady RP w ZSRR w latach 1941-1943

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 38 (2003) s. 279-289
Beata Szubtarska

 

do góry